13.3.06

Bang voor...


Zaterdagavond 18 februari Stadsschouwburg Amsterdam.
100 denkers en doeners praten met 400 geïnteresseerden in korte sessies van 10 minuten over bang zijn,
over angst.

Wees maar lekker bang
Dan ben je in ieder geval voorbereid............?

Angst is een gezonde emotie. Het maakt ons alert op gevaar, houdt ons in contact met het laatste beetje instinct dat we hebben. We zijn bang voor het onbekende, voor verandering.

Zo ook voor de toekomst, voor het onbekende.

De mens is van nature niet gemaakt voor verandering. Het lukt nog net om ons, het liefst massaal, druk te maken over de waan van de dag, de hype van het moment.
Maar al met al is het slechts een procent of 10 gegeven om, achter de waan van de dag, de ontwikkelingen van morgen recht in de ogen te kijken.

De overige 90% zal de wereld altijd blijven bekijken vanuit zijn eigen tijdsbeeld. Een tijdsbeeld dat tot stand komt ergens tussen het 16e en 24ste levensjaar (de formatieve jaren). Hierin worden de waarden die we van huis uit meekregen bijgesteld aan de eigen ervaringen als jong volwassene. Waarden die dan vorm krijgen, blijven vaak een leven lang bij ons. Ze vormen onze tijdsgeest.

Deze tijdsgeest maakt, dat wat nieuw voor ons is, als bedreigend of onbetekenend wordt afgedaan. Het afwijkende wordt grotendeels genegeerd en veroordeeld, een klein deel wordt omarmd en tot hype uitgeroepen.

De reden dat we revolutionaire veranderingen in het tijdsbeeld niet zien is die neiging ons af te sluiten voor dat wat afwijkt. Afwijkend is onbekend en onbekend is eng. Maar onbekend is ook spannend.
Immers, ergens achter die angst voor verandering ligt de toekomst. Het begint vaak geleidelijk, evolutionair, soms groots en ogenschijnlijk onverwacht, revolutionair.

De economische inquisitie.

In de jaren '60 kwam de tijdgeest -onder leiding van de om vrijheid schreeuwende Hippies- in de ban van ‘commerciële’ vernieuwers. Vernieuwers die uitgekiende mediastrategieën omarmden.

De toen zittende macht was de massamanipulatie van het Derde Rijk nog niet vergeten en werd bang voor ‘onbewuste beïnvloeding’. Om die nieuwe angst onder controle te krijgen ontwikkelde de wetgever artikel 10 van de Reclame Code, een verbod op subliminale reclame: opdat we niet onbewust beïnvloed worden.*


Heeft deze wet de onbewuste beïnvloeding gestopt?

Integendeel, de Westerse maatschappij is ondertussen volledig van commercie en economie doordrongen. Met duizenden prikkels per dag is de commerciële communicatie, subliminaal en niet subliminaal, in al onze poriën genesteld.

Ons huidige economisch systeem heeft de kracht van een religie verworven. Zo allesoverheersend, dat we niet doorhebben dat een volgende generatie deze economie verlaat zoals de Hippies in de jaren '60 de kerk verlieten. De huidige machthebbers hebben die economie als hun nieuwe kerk aangenomen, en zijn ze blind voor de verandering die gaande is.

Een revolutionaire periode van economische inquisitie is aangebroken.

Van economie naar samenleven........

*subliminaal: onderbewust
Subliminale reclame: niet bewust waargenomen beelden die ons wel beinvloeden

0 Comments:

Post a Comment

<< Home