14.5.06

De netwerkgeneratie verlaat de economie zoals de babyboomer de kerk verliet

Fragment uit presentatie 'de digitale consument van de toekomst'. 16 mei 2006.

Onder de jongeren is de groep 'individueel idealist' gegroeid tot een percentage van 37 %, tegen nog ‘maar’ 48 % materialisten. (bron: Motivaction). Een generatie voor wie de wereld daadwerkelijk wereldwijd verbonden is en die door middel van technologie in staat is alles maar dan ook alles zelf te regelen. Wij zijn er bang voor, zoals onze grootouders bang waren voor het volk rond het Lieverdje. Het zegt iets over ons, niet over de toekomstige consumenten.

Beeld: fragment uit presentatie 9/11. Beeldbewerking: Jasper Rosier/Circe van Bergen


De economen die hiervoor terugschrikken hebben deze omslag zelf veroorzaakt. Het zijn de kinderen die in hun genen meekregen dat ‘de economie’ heilig was. Het zijn de kinderen die aan den lijve ondervonden dat de scholen die hun toekomstpositie bepalen, verward raakte in een economisch web van subsidies en regelingen. Scholen voor wie de diploma-uitreiking de kroon is omdat daar de geldstroom mee samenhangt.

Deze jongeren verliezen het geloof in de economie zoals hun ouders, de babyboomers, het geloof in de kerk verloren. Ze doorzien de economie, het systeem en de commercie omdat het in de genen zit. Deze jongeren, nu al in grote getale op de vlucht naar het buitenland, zoeken hun heil in iets dat nog nauwelijks benoemd is, het marktmarxisme.We hebben deze generatie geleerd dat het laatste nieuws
te koop is in een gratis krant.
Bron: Metro of Spits.Ieder van u die wel eens een weekend achter de Playstation van kindlief heeft doorgebracht weet dat een van de verwonderlijkste zaken is dat hier fouten uiteindelijk niet bestraft worden. Rijdt men tegen een lantarenpaal, dan begint een volgend leven. Of wordt de opgeslagen versie van het oude leven opgepakt daar waar de fout gemaakt werd. Dit is een generatie die opgegroeide met trial and error. Met oefenen, met er zelf achter komen. Dit is de generatie die al dan niet anoniem, hulp vindt in de netwerken. Deze generatie heeft redenen genoeg om meer in de techniek te geloven dan in zijn medemens.

Dit is de generatie die weet dat als zijn Sim honger heeft, of moe is, deze minder presteert, die, vrouwelijker dan we gewend zijn, met meerde maten meet. Voor wie de economie slechts een systeem is en geen gegeven.

Bron: De toekomst van Vrijheid, Fareed Zakaria


Dit is de generatie die on line inschrijft op producten. Zich verzamelt, organiseert en opdrachtgever wordt. Die zich verbindt en over de geografische grenzen uit de oude tijd op zoek gaat naar toegevoegde waarde en nutsoptimalisatie in plaats van naar winstmaximalisatie. Voor wie individualisme niet verwant is aan materialisme maar aan het ontwikkelen van een uniek zelf.

Bron: www.blackspotsneaker.org

Dit is de generatie die samen een Wikipedia bouwt waarin iedereen een klein deel van zijn kostbare vrije tijd geeft aan het geheel, zodat er een internationale en superieure encyclopedie groeit die slechts een fractie kost van de traditionele versie. Dit is de generatie voor wie telecom en media natuurlijke bestanddelen vormen van het zijn. Dit is de generatie die middels Wikilaw.org de democratie opnieuw uitvindt.

Bron: De toekomst van het geld, Bernard Lietaer

2 Comments:

Anonymous Martijn Hulst said...

Geweldig artikel. Mooie analyse waar ik het eens mee ben. Zeker voor de 'kerkelijke' zondagmiddag leuk om te lezen en de gedachten over te laten gaan.

14/5/06 13:47  
Blogger BjornW said...

Interessant artikel. Ik vraag me alleen af of het wel met generatie te maken heeft en niet met een bepaalde groep mensen die op andere gronden als een geheel gezien kunnen worden?

15/5/06 16:19  

Post a Comment

<< Home