29.12.07

1 Comments:

Blogger AndrĂ© said...

Is het jou weleens opgevallen dat begraafplaatsen vaak in de buurt van bejaardenhuizen zijn gesitueerd? Mijn opa kon ook altijd heel makkelijk zijn vrouw opzoeken op die manier. Beetje zieke vorm van rumtelijke planning...

19/1/08 11:19  

Post a Comment

<< Home