12.7.07

Nederland verliest monopolie op kansrijke burger

Een belangrijke groep Nederlanders voelt zich niet langer gebonden en er is weinig dat hen nog belemmert de emigratiedroom waar te maken. Globalisering, een nieuw perspectief op de economie en de socialsoftware revolutie maken dat rekening gehouden dient te worden met structurele verhuisbewegingen, ook binnen Nederland.

Deze conclusie trekt The Future Institute op grond van een studie naar de achtergrond van de huidige hype rond emigratie. De studie, tot stand gekomen in participatie met AM, FAME Groep, Orbis medisch en zorgconcern, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de Provincie Noord-Holland, leidde tot vier toekomstscenario’s en werd afgesloten met een analyse van de verschillende types die dromen over vertrek. Deze motivationele typologie werd ontwikkeld door The Smart Agent Company en berust op een telefonische enquête van MarketResponse onder 700 Nederlanders die weg zouden willen.

Zo’n 30% van de Nederlanders droomt over vertrek. Hiervan behoort 40% tot de Pioniers. Deze voorhoede keert zich af van de heersende mentaliteit en ervaart Nederland als te duur en te druk. Opvallend is dat van de dromers al 22 % te omschrijven is als Settler, dit ‘gewone gezin,’ verlangt vooral naar minder hectiek. Het volgen van familie en vrienden is in deze groep de op één na belangrijkste reden. Dit duidt op het volwassen worden van de trend. De Ontdekkers, een groep die 17% uitmaakt van het totaal aantal wensmigranten, vertrekken vanwege het beleefde gebrek aan ruimte. Nog eens 12% bestaat uit Ingravers. Deze groep droomt wel, maar is daarin behoudend en zien vooral veel belemmeringen. Op grond van de studie is te verwachten dat een deel van de dromers over emigratie wel zal overgaan tot verhuizen, maar de verlangde rust en ruimte bínnen de landsgrenzen zal zoeken.

Opvallend hoog is het vertrouwen dat de dromers hebben in het gebruik van internet. Ruim 50% gelooft dat het internet het verlies van contacten met vrienden en familie (de belangrijkste belemmering om de droom tot uitvoer te brengen) kan ondervangen.

Enkele kerncijfers van het onderzoek:
- Zo’n 30% van Nederland droomt van vertrek,
- Hiervan behoort zo’n 40% tot de Pioniers, voor wie de huidige mentaliteit de belangrijkste reden is voor vertrek,
- 22% behoort tot de Settlers, deze gezinnen noemen het volgen van familie en vrienden als een van de belangrijkste redenen om weg te willen,
- 17% behoort tot de Ontdekkers, deze door status, controle en erkenning gedreven groep zoekt ruimte,
- 12% Ingravers, blijven voornamelijk uit angst, maar verlangen sterk terug naar de eigen community,
- De Twijfelaars (9 %) blijven vooral vanwege de kinderen.


Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home