10.10.07

7 stellingen over de feminisering van de maatschappij

From Hunting to Farming


Thema over de op hande zijnde feminisering van markt en samenleving.
Met Rabobank/Robeco als founding father en onderwerp op Consumententrends 2008, 29 en 30 oktober aanstaande.

Het thema gaat uit van een aantal stellingen. Reacties hierop zijn welkom.

1. De invloed van feminisering van de samenleving wordt zwaar onderschat. (02008)

De komende jaren ondergaan we een verschuiving van een masculine naar een feminine cultuur en samenleving. *Aldus Hofstede. Deze omslag wordt veroorzaakt door zowel de vergrijzing als de kenmerken van de netwerkgeneratie. Aan de basis van de ontwikkeling liggen een aantal belangrijke verschillen tussen meer feminine cultuurkenmerken en meer masculine cultuur kenmerken. Zo wordt de feminine consument van morgen gevoed door zeer gevoelige zintuigen. *Deborah Tannen. En zijn die zintuigen ook nog eens van grote invloed op ons koopgedrag *Lindstrom. Deze feminine consument zou gedreven worden door de behoefte aan stressreductie * Fe Soul communication. Ook niet onbelangrijk zijn het contextuele denken en een economie geladen door de (lange termijn) relatie eerder dan de (korte termijn) transactie.
2. Nutsoptimalisatie zet door (02012)

Als onderdeel van deze feminisering zet de herbezinning op economische groei en individuele winst door. Er onstaat een andere economie, die van het delen, samen beter maken * lifehacking. De schone economie * Weggeman.

Er vindt een herbezinning plaats op waarden achter de economie, Heertje spreekt van de 'Echte economie'. Lietear heeft het over de negatieve rente. Rente op het oppotten van schaarse goederen. Kevin Kelly, durft zelfs te spreken over een tijd waarin alles gratis wordt. Dit wijst in de richting van een heel nieuw economisch model. Waarin het delen en samen verrijken centraal staat. Een economie waarin gezocht wordt naar het optimale nut voor de groep, in plaats van de individiuele winst voor het individu.

Socialisme, zei Schumpeter, niet wetende dat het bedrijfsleven de macht over zou moeten dragen aan de individuele eindgebruiker. Een eindgebruiker die zich met relatief weinig energieverlies kan verenigen. Socialisme of marktmarxisme.
3. Aandacht is de nieuwe olie (02012)

Aandacht voor de aarde, elkaar, de stichting en vereningingsvorm, de eigen groep. In de vorm van stressreductie, maar ook gewoon in particuliere idee-tjes en wensen die plots veel geld waard blijken te zijn, zoals het chocomelpad idee voor de Senseo?

4. Big Sister will watch over us! (02018)

We dragen een deel van onze autonomie over aan de technologie, die doordringt tot in ons lichaam. Big Brother zal straks Big Sister blijken te zijn. Een goedaardige zus, die je beter kent dan dan wie dan ook, die je waarschuwt indien nodig, relevante zaken voor ons opmerkt, die je helpt je talenten te ontplooien. De techniek als vriend, een persoonlijke indexeerder die onze waarden, vraag en aanbod op het net voor ons kopppelt.5. Op weg naar een veilingeconomie (02020)

Een economie waarin geen vaste waarden of prijzen meer voorkomen, waarin ieder moment, iedere situatie, iedere relatie zijn eigen combinatie van waarden heeft. Prijzen afhankelijk zijn van moment, plaats en situatie. Wat, in een geglobaliseerde samenleving, kan leiden aan het opheffen van schaarste.

6. De verkoopparadox (0230)

Het economisch systeem zal aan zichzelf ten onder gaan, zo voorspelde Schumpeter. Verwacht wordt dat de oorzaak hiervan ligt in de nadruk op de transactie die de verkoper nastreeft. Dit is in strijd met de feminine wens een relatie aan te gaan, en wordt door de feminine consument feilloos aangevoeld en afgewezen. Deze feminine consument verlangt immers ruimte om te kunnen orienteren en beslissen. Deze verkoopparadox zal het huidige verkoopmodel de das omdoen.Maar eerst verlaten we de winkelvloer (02008).*Dutchcowboys Het teveel aan verkopers, informatie, prikkels verjaagt de consument van de winkelvloer. Juist de verkoper verjaagt de consument. Kortom, de huidige manier van verkopen volstaat niet langer en vraagt om bezinning.

7. Van democratie naar meritocratie (02040)

Op weg naar een maatschappij waarin niet de waarde niet hierarchisch, maar binnen het netwerken wordt benoemd. Op grond van de (eerder bewezen) bijdrage, het nut voor de groep. Op grond van bewezen effect. Waarin men wordt aangezet het beste te doen, talenten te ontwikkelen, te schakelen, kwetsbaar te zijn. *Annedien HoenLabels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home