16.1.08

Democratie 2.0: de wet en het recht in het land der goede bedoelingen

“Paniek, een boef in het land der goede bedoelingen”, schamperde Geenstijl onlangs bij een klein schandaaltje binnen het coachsurving netwerk . Een onnozel kereltje was zo stom zijn gastvrouw, die hem een slaapplaats ter beschikking stelde, 800 pond afhandig te maken. Dom omdat het niet slim is te stelen binnen een semi open netwerk, en nog dommer dat te doen terwijl een foto van je onvergetelijke smoel binnen en buiten dat netwerk circuleert.

De toon van het stukje is die uit de jaren ‘50. De tijd waarin bankrovers nog gezichten hadden. Herkenbaar waren en wangedrag tot uitsluiting leidde. De tijd waar de huidige machthebbers naar terugverlangen.

Het is de toon van de radiodistributie: “Doorlopen mensen, geen gevaar, niets aan de hand. Wij waken over u, gaat u gerust slapen.

Met die woorden sluit het gevreesde Geen Stijl daags later een stukje af over een gebeurtenis uit de werkelijke wereld van het nu. Een zaak waarin de Hoge Raad het vonnis tegen een rechter in wiens huis kinderporno is gevonden, op grond van een procedurele fout.

Jammer dat ‘We the People’ het nog niet heeft gemaakt tot een Nederlandse wikilaw...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home