13.7.06

The network is everything

Beeld: Kevin Kelly tijdens The Next Web, Amsterdam, 7 juli 2006
"Dit is pas het begin van het begin"
zo betoogde Kevin Kelly vorige week vrijdag tijdens the Next Web.
Over deze conferentie zijn onder andere op MarketingFacts, Molblog en Frankwatching verslagen te vinden. Op grond van de vragen uit het publiek en de reacties achteraf denk ik dat het voor velen niet eenvoudig is de kern van Kelly's betoog te doorgronden.
Op de vraag of alles gratis zou moeten zijn antwoordde hij:
"Nee, het moet niet gratis, het zal vaker gratis zijn."
Dit is moeilijk te begrijpen vanuit de huidige op korte termijn gefixeerde tijdgeest, maar logisch vanuit het door Kelly geschetste perspectief:
Het Net als een alles overkoepelend systeem.
Iets allesomvattends, een persoon bijna. Een wereld in de wereld. Een wereld waarin het Net alles verbindt, waarop iedere individu kan intappen en aftappen. Hij beschreef eerder een wereld waarin schaarste vervangen is door het delen, ten bate van diezelfde wereld.
Dit perspectief is niet te doorgronden vanuit ons huidige op winstmaximalisatie gerichte idee van verdeling van middelen, maar meer dan logisch vanuit het door Kelly geschetste totale wereldbeeld, waarin het Net als een soort Big Sister waakt.
In dat Net kan er veel meer gratis zijn
omdat de kosten van innovatie en kennisverdeling bijna nihil zijn.
Redenen hiervoor zijn logisch:
-Binnen het netwerk worden dingen “waar niemand om vraagt" niet groter, simpelweg omdat niemand de moeite neemt om ze te verspreiden.
-
Binnen het netwerk worden goede ideeën vanzelf groter en rijker omdat toevoegen een fluitje van een cent is, terwijl verspreiden nauwelijks energie vergt.
Binnen netwerken vindt een heel natuurlijk proces van groei plaats.
De kosten die gemaakt worden met het hiërarchisch sturen en controleren van processen, idee-ontwikkeling, bescherming van het eigendom van het idee, uitwerking van het idee, testen en voor veel geld op de markt brengen zijn immers allemaal overbodig.
De kosten die hiermee bespaard worden maken veel producten bijna gratis.

Kom maar op met dat begin van het begin.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home