23.2.06

God houdt niet van reclameNergens, maar dan ook nergens in de Sims is reclame te vinden. Geen billboards, geen merken, zelfs geen radiospotjes. Men gaat naar de mall en koopt spullen, maar geen merken.

Zouden de Sims niet willen bijverdienen door het plaatsen van een Billboard in de tuin? Durven de adverteerders het niet aan of zien de spelers het niet zitten?

En waarom wordt de mall nog niet ingezet als online onderzoeksomgeving? Ik zou het wel weten als ik al die blije shoppers over de vloer zou krijgen.

16.2.06

Democratie 2.0 (het verdwijnen van Den Haag, deel 3)

Indrukwekkende ontwikkelingen op het gebied van Democratie 2.0.
In dit WikiLaw experiment met open source wetgeving probeert een aantal Amerikaanse juristen de wereldwetten opnieuw vorm te geven. Wetten voor en door iedereen.

De democratie, nu in 51% van de landen een feit, is aan revisie toe. De technologie heeft haar ingehaald. De burger werd een individu met een stem, en die stem laat hij steeds makkelijker horen. Hij luistert niet meer, hij spreekt. Via msn, sms, telefoon, weblog of forum.

Op longbets.org vormt men in open discussies lange termijnvisies.

Het gaat niet lang meer duren voordat de huidige democratie vervangen wordt door een veel opener, democratischer besturingssysteem. Het wachten is op De Grote Indexeerder.

Meer hierover Vrijdag 3 maart in '1 op de Middag', rond 14.30.

1.2.06

Opkomst ontvangergestuurd marktonderzoek

Van praten naar luisteren

In het huidige marktonderzoek ligt de sturing bij de zender, degene die de vraag stelt.

Het is de maker van het blikje cola die respondenten geld betaalt om in een onnatuurlijke onderzoeksomgeving iets te zeggen over het product.
(Vaak is hierbij, achter glas, de betaler ook aanwezig.)
Een onnatuurlijke setting geeft weinig kans op daadwerkelijk inzicht.
De respondent wordt immers betaald en bekeken, omstandigheden die de spontaniteit en de originaliteit van de uitgesproken meningen niet echt bevorderen.

De enorme hoeveelheid aan particuliere informatie die nu op het web ontstaat doet vermoeden dat deze ouderwetse, ietwat zeurende, manier van marktonderzoek snel verleden tijd zal zijn.

Hoe vaak en wat door wie gezegd wordt is op het net is nu al goed te volgen.

Niet alleen de frequentie waarmee een merk of product genoemd wordt is te meten, en zelfs af te zetten tegen de concurrentie, maar ook meer kwalitatieve gegevens zijn zo uit het net te halen.

Van sites als Flickr.com kunnen we bezoekersprofielen inschatten, deze bezoekersprofielen (zijn het innovators, early adopters, laggards etc) in combinatie met de door deze bezoekers aangedragen content geven een goed beeld van het leven en de bezigheden van echte mensen, niet verstoord door betaalde wenselijke antwoorden of onnatuurlijke situaties. Vermakelijk en interessant zijn de 'tags', labels die door de gebruikers op objecten van henzelf en anderen worden geplakt. Hiermee krijgen we toegang tot de gedachteframes en scripts van de consument.

Voor opiniepeilingen geldt net zo'n verhaal.

Door middel van een analyse van belangrijke opinieblogs kan ingeschat worden welke opinies leven, hoe sterk ze zijn en hoe snel ze zich verspreiden onder welke groepen.

Vervolgens kunnen we via de comments zien hoe 'men' hierop reageert.

Hiermee is het internet een spiegel geworden.
En raakt de producent zijn sturende rol verder kwijt.


Discussies hierover zijn ook te volgen op marketingfacts en innovatieland.org.