28.4.06

Emotional economyDe discussie is dan eindelijk losgebarsten.
De vrouw is ontdekt.

Het heeft moeten duren tot na het uiterlijk vertoon van de Metroman en tot na de onstuimige groei van de social software.

De reacties verbazen me.


Sinds zomer vorig jaar hebben we het thema vrouwen/economie in onderzoek, en ik val telkens weer van mijn stoel van de reacties die ik op deze materie krijg.
Ongeloof en verontwaardiging alom. Ongeloof over de cijfers. Verontwaardiging vanwege de gedachte dat niet iedereen denkt als een man. Terwijl er over deze materie al enige jaren goede literatuur en mooie cijfers voorhanden zijn.
Snap het niet. Het zijn toch gewoon marktkansen die men laat liggen door zo te schamperen?

De vrouw die in Marco's visualisatie, op zoek naar een pak melk, 134 dollar stukslaat is toch de droom van iedere marketeer?
En ja, er zijn grote verschillen.
In de manier van informatie vergaren, in het nemen van beslissingen en in de (lange termijn) verwachtingen ten aanzien van de aankoop.
Vrouwen ervaren meer nuance in de signalen die ze ontvangen. Communicatie zegt hen als het ware meer dan mannen. Daarin zijn ze inderdaad gevoeliger. dat maakt ook dat ze zich b.v. eerder dan mannen achtervolgd voelen door CRM acties.

Vrouwen ervaren meer emoties en wegen deze emoties mee in hun beslissing en de waarde die ze ergens aan toekennen. Ze bedrijven een emotionele economie, (iets waar steeds meer economen aan durven), een economie waarin gunsten, aandacht en tijd net zo goed worden meegeteld als geld.

Vrouwen plegen meer overleg met gelijkgezinden alvorens tot een beslissing te komen.
De beslissingen die ze nemen hebben de vorm van het aangaan van relaties. Hierin zijn ze loyaler dan mannen. Ze zijn loyaler tot het tegendeel bewezen is, dan zijn ze harder in het verbreken van relaties.

en zo nog wat van die dingen..

10.4.06

Key note op e-marketingexperience

Leuk! Op 18 mei mogen we onze ideen over de toekomst in relatie tot de micromedia spuien op de e-marketingexperience bijeenkomst, in het Mediaplaza te Utrecht.

5.4.06

Social banking hardware

www.zopa.com, via Fennemiek Gommer.

Ik weet niet of dit nog onder social software valt, maar durf te stellen dat sofware hier mogelijk nog het minst innovatieve is. Deze online peer to peer bank is slechts bemiddelaar tussen de mensen die geld 'over' en zij die er even een tekort aan hebben. De democratisering van het kapitaal is aardig op weg. Ivoren Torens zijn niet langer nodig. Men vertrouwt liever elkaar dan het oude bankmerk.

'Omdat je die rente toch niet aan een bank hoeft te geven?'
Kijk ook even naar de oprichters, het zijn de minsten niet.

4.4.06

Nu nieuw: Participeren in thema's


The Future Institute verricht naast studies in opdracht van derden, regelmatig eigen onderzoeken naar trends en nieuwe ontwikkelingen.

Thema's die zich nog aan het ontwikkelen zijn en die leiden tot nieuwe kansen en bedreigingen voor de markt en de maatschappij van morgen.

Op verzoek van velen stellen we vanaf heden deze onderzoeken open voor participanten, partijen die geloven in onze aanpak en die, eerder dan de massa, op de hoogte willen zijn van de kansen en bedreigingen rond deze thema's.

Huidige thema's waarvoor nog inschrijving mogelijk is zijn:

Micromedia
Over de revolutionaire gevolgen van de technologische sociologische ontwikkelingen van de laatste jaren en de kansen en bedreigingen die hieruit voort komen.

Shared Market
over de consequenties van de 'Shared Economy' waarin een nieuwe mix van mannelijke en vrouwelijke (economische) waarden zorgt voor gewijzigde eisen aan product, communicatie, verkoop en service.

Gaat participatie te ver maar wilt u wel als een van de eerste op de hoogte zijn van de resultaten?
Schrijf u dan alvast in voor een Sneak Preview.