27.3.06

Nemen de senioren de macht over de opvoeding over?

'Houdt de huidige hype van de strenge Nanny aan?' vroeg de redactie van "1 op de middag"

Denk het niet.

De massale aandacht voor de opvoeding van het kind, en daarbinnen de hype van het strengere opvoeden, is geen trend maar een hype. Een reactie op de angst en onzekerheid van de huidige generatie ouders. Er is angst voor de buitenwereld (de kinderen uit de aflevering over probleemkinderen bij de EO gisteravond waren in geen maanden buiten de eigen tuin geweest), maar ook onzekerheid over hun eigen prestaties. Alsof ouders het ze erom te doen is aardig gevonden te worden door hun kinderen, goedgekeurd. Kortom, menig lastig kind uit deze programma’s is het centrum van het gezin, het centrum van het ego van de ouders. Opvallend aan de “strenge" moeder is niet haar strengheid, maar de minder belangrijke rol die ze haar kind toedicht. Deze is niet die van de statussymbool waaromheen het gezin dient te draaien, maar (weer) een onderdeel van het gezin.


De kinderen van nu zijn tevredener dan ooit met hun ouders, zo blijkt uit CBScijfers. Vreemd genoeg zijn dezelfde mensen zeer ontevreden over de excessen en onveiligheid die ze in de wereld ervaren. Hun ouders deden het goed, alle andere blijkbaar niet. Cijfers over de tevredenheid over de opvoeding zijn geen enkele bewijs voor de kwaliteit van de opvoeding. Ze bevestigen slechts het beeld dat de ouders erin geslaagd zijn aardig gevonden te worden door hun kinderen. De grote verandering zit erin dat het kind de laatste 20 jaar volledig in het middelpunt kwam te staan, en dit principe de volgende generatie niet lijkt te halen.

Wat doet de achterbankgeneratie anders?

Zij ontdoen zich van angst.
Zij vrezen de technologie van internet en nieuwe media niet, maar maken er juist gebruik van.

Ze zullen zich willen ontdoen van de overbescherming die zo tekenend is voor onze tijd, waarin berichtgeving over onveiligheid in geen enkele verhouding meer staat tot de feitelijke onveiligheid).

Ze zullen, geholpen door de goede herinneringen aan eigen opvoeding, steun zoeken bij hun kwieke babyboomouders, die maar al te graag hun Mick Jagger collectie weer eens uit de kast halen, en snoeven over de moter die ze kochten toen ze 50 werden.


Willen we uitspraken doen over de manier waarop de ouders in 2016 hun kinderen opvoeden, dan moeten we ons realiseren dat dit de 'achterbankgeneratie’ betreft die is opgevoed door ouders die werden getergd door de angst en onzekerheid van deze tijd.

Deze kinderen leggen bij de opvoeding van hun kinderen de nadruk op het leren omgaan met de enge wereld, in plaats van hen in bescherming te nemen tegen die wereld.

En daar deze kinderen zo tevreden zijn over hun ouders - en die ouders zelf behoren tot de wijze fitte seniorengeneratie die maar al te graag zijn wijsheid deelt - mogen we verwachten dat de opvoeding van de kinderen over tien jaar is opgeschoven naar een raad van wijze ouderen die het kind begeleidt op weg naar volwassenheid. De ouders van morgen kiezen niet voor tucht, maar zullen het kind geven wat ze nodig hebben om zonder angst en onzekerheid door de wereld te gaan.

De strenge aanpak die nu via programma’s als de Nanny wordt gepropageerd lijkt een reactie op de eigen - vaak vrijere - opvoeding gedurende de jaren '70 en '80. Op grond van hetgeen we voor de toekomst mogen verwachten zijn we over het hoogtepunt van deze stijl heen en kunnen we een nieuwe lijn ontwaren.
Deze strenge opvoeding waar weer mee geschermd wordt bevindt zich aan het ene kant van het spectrum en wordt versterkt door de angst waarin de huidige tijd lijkt te zijn gedompeld. Ook de nadrukkelijke aandacht die deze beschermde achterbankgeneratie krijgt zal zijn sporen nalaten in de opvoedstijl van de volgende generatie. Het heilig kind dat wordt beschreven in een van de commentaren.
De jongeren die over tien jaar de opvoeders zijn breken op hun beurt met de onderdrukkende en uit angst geboren bescherming die zij zelf als achterbankgeneratie genoten. Deze jongeren zullen hun kinderen vooral weerbaar willen maken, en ze in een emotioneel veilige omgeving willen voorbereiden op hun toekomst in de grote internationale virtuele wereld waar hun eigen ouders hen tegen wilden beschermen.

Juist als we rekening houden met overige omstandigheden, zoals de demografische verschuiving die er voor zorgt dat er op elke baby straks wel 20 potentiële fitte senioren zijn, die het maar al te leuk vinden om niet alleen hun Harley, maar ook de behoefte aan zingeving met de kleinkinderen te delen.


Is het van nut is om te denken aan de wereld van 2016? Er zijn immers genoeg dringende zaken om nu aan te pakken. Maar alvorens te investeren is het, mijns inziens, van belang om te overwegen wat de mogelijke oorzaken en daarmee samenhangende gevolgen zijn. We moeten beslissen of we bepaalde acties ondernemen die in die toekomst grote gevolgen kunnen hebben. Welke voorbeelden en signalen geven we onze (klein)kinderen mee? Welke boodschap vertellen we tegen welke prijs? Offeren we gezonde fietsen voor betere jaarcijfers van de NS? Gaan de grootouders massaal naar Spanje of helpen ze hun hardwerkende kinderen bij de opvoeding van het nageslacht? Subsidiëren we kinderopvang of de ontwikkeling van sociaal leerzame games?

16.3.06

Forrester over social softhttp://www.blogger.com/img/gl.link.gifware


Gisteren stuurde Jan Andries Mulder (dank dank) mij Forresters visie op social software.
Ik ben niet technisch genoeg om het hier helemaal op te krijgen, dus mail even als je het ook wil, dan stuuur ik het aan door.

13.3.06

Bang voor...


Zaterdagavond 18 februari Stadsschouwburg Amsterdam.
100 denkers en doeners praten met 400 geïnteresseerden in korte sessies van 10 minuten over bang zijn,
over angst.

Wees maar lekker bang
Dan ben je in ieder geval voorbereid............?

Angst is een gezonde emotie. Het maakt ons alert op gevaar, houdt ons in contact met het laatste beetje instinct dat we hebben. We zijn bang voor het onbekende, voor verandering.

Zo ook voor de toekomst, voor het onbekende.

De mens is van nature niet gemaakt voor verandering. Het lukt nog net om ons, het liefst massaal, druk te maken over de waan van de dag, de hype van het moment.
Maar al met al is het slechts een procent of 10 gegeven om, achter de waan van de dag, de ontwikkelingen van morgen recht in de ogen te kijken.

De overige 90% zal de wereld altijd blijven bekijken vanuit zijn eigen tijdsbeeld. Een tijdsbeeld dat tot stand komt ergens tussen het 16e en 24ste levensjaar (de formatieve jaren). Hierin worden de waarden die we van huis uit meekregen bijgesteld aan de eigen ervaringen als jong volwassene. Waarden die dan vorm krijgen, blijven vaak een leven lang bij ons. Ze vormen onze tijdsgeest.

Deze tijdsgeest maakt, dat wat nieuw voor ons is, als bedreigend of onbetekenend wordt afgedaan. Het afwijkende wordt grotendeels genegeerd en veroordeeld, een klein deel wordt omarmd en tot hype uitgeroepen.

De reden dat we revolutionaire veranderingen in het tijdsbeeld niet zien is die neiging ons af te sluiten voor dat wat afwijkt. Afwijkend is onbekend en onbekend is eng. Maar onbekend is ook spannend.
Immers, ergens achter die angst voor verandering ligt de toekomst. Het begint vaak geleidelijk, evolutionair, soms groots en ogenschijnlijk onverwacht, revolutionair.

De economische inquisitie.

In de jaren '60 kwam de tijdgeest -onder leiding van de om vrijheid schreeuwende Hippies- in de ban van ‘commerciële’ vernieuwers. Vernieuwers die uitgekiende mediastrategieën omarmden.

De toen zittende macht was de massamanipulatie van het Derde Rijk nog niet vergeten en werd bang voor ‘onbewuste beïnvloeding’. Om die nieuwe angst onder controle te krijgen ontwikkelde de wetgever artikel 10 van de Reclame Code, een verbod op subliminale reclame: opdat we niet onbewust beïnvloed worden.*


Heeft deze wet de onbewuste beïnvloeding gestopt?

Integendeel, de Westerse maatschappij is ondertussen volledig van commercie en economie doordrongen. Met duizenden prikkels per dag is de commerciële communicatie, subliminaal en niet subliminaal, in al onze poriën genesteld.

Ons huidige economisch systeem heeft de kracht van een religie verworven. Zo allesoverheersend, dat we niet doorhebben dat een volgende generatie deze economie verlaat zoals de Hippies in de jaren '60 de kerk verlieten. De huidige machthebbers hebben die economie als hun nieuwe kerk aangenomen, en zijn ze blind voor de verandering die gaande is.

Een revolutionaire periode van economische inquisitie is aangebroken.

Van economie naar samenleven........

*subliminaal: onderbewust
Subliminale reclame: niet bewust waargenomen beelden die ons wel beinvloeden