31.7.06

De Kapsalon snackmix verovert Rotterdam

Bron: menu Pizza Amore, Rotterdam
In Delfshaven staat de Kapsalon mix ondertussen vast op de kaart. De opmars van deze aparte snack (shoarma, friet, kaas, saus en salade) lijkt ontstuitbaaar. Ook Pizza Amore blijft niet achter en heeft het exquise gerecht (in nieuw nederlands 'kaas over heen, met salade') als 'nieuw' op de kaart staan.
Het wachten is nu op de Mac Kapsalon.
Update: Overigens vraagt deze early adopter aanbieder wel de dubbele prijs voor het zeker al drie jaar oude gerecht .

Labels:

13.7.06

The network is everything

Beeld: Kevin Kelly tijdens The Next Web, Amsterdam, 7 juli 2006
"Dit is pas het begin van het begin"
zo betoogde Kevin Kelly vorige week vrijdag tijdens the Next Web.
Over deze conferentie zijn onder andere op MarketingFacts, Molblog en Frankwatching verslagen te vinden. Op grond van de vragen uit het publiek en de reacties achteraf denk ik dat het voor velen niet eenvoudig is de kern van Kelly's betoog te doorgronden.
Op de vraag of alles gratis zou moeten zijn antwoordde hij:
"Nee, het moet niet gratis, het zal vaker gratis zijn."
Dit is moeilijk te begrijpen vanuit de huidige op korte termijn gefixeerde tijdgeest, maar logisch vanuit het door Kelly geschetste perspectief:
Het Net als een alles overkoepelend systeem.
Iets allesomvattends, een persoon bijna. Een wereld in de wereld. Een wereld waarin het Net alles verbindt, waarop iedere individu kan intappen en aftappen. Hij beschreef eerder een wereld waarin schaarste vervangen is door het delen, ten bate van diezelfde wereld.
Dit perspectief is niet te doorgronden vanuit ons huidige op winstmaximalisatie gerichte idee van verdeling van middelen, maar meer dan logisch vanuit het door Kelly geschetste totale wereldbeeld, waarin het Net als een soort Big Sister waakt.
In dat Net kan er veel meer gratis zijn
omdat de kosten van innovatie en kennisverdeling bijna nihil zijn.
Redenen hiervoor zijn logisch:
-Binnen het netwerk worden dingen “waar niemand om vraagt" niet groter, simpelweg omdat niemand de moeite neemt om ze te verspreiden.
-
Binnen het netwerk worden goede ideeën vanzelf groter en rijker omdat toevoegen een fluitje van een cent is, terwijl verspreiden nauwelijks energie vergt.
Binnen netwerken vindt een heel natuurlijk proces van groei plaats.
De kosten die gemaakt worden met het hiërarchisch sturen en controleren van processen, idee-ontwikkeling, bescherming van het eigendom van het idee, uitwerking van het idee, testen en voor veel geld op de markt brengen zijn immers allemaal overbodig.
De kosten die hiermee bespaard worden maken veel producten bijna gratis.

Kom maar op met dat begin van het begin.

Labels: , , ,

Zo mooi is tijdreizen!

Een grote houten capsule, midden op een plein.

Steeds meer mensen verzamelen zich om het vreemde ding.


Uit de capsule komt een klein dapper reuzinnetje dat - samen met een sultan en een 12 meter hoge olifant - Londen, Antwerpen en Nantes aandeed tijdens haar grote reis door de tijd.


Zo stel ik me Big Sister voor.
Het beste van alle tijden.
Gemaakt en voortbewogen door de mens.
Groter dan groot, maar klein in alles.
De mooiste foto's zijn (natuurlijk) te vinden op flickr.
Leuk bewegend materiaal op youtube.

Als we hard genoeg wensen landt ze vast nog wel eens in Rotterdam.

Labels: ,

9.7.06

Niks geen generatiekloof. Gouden Generatie Kans

De senioren nemen de macht over de nutstaken over.

Deze stelling deponeer ik her en der. Meestal met veel frictie tot gevolg.
Frictie is interessant. Het onderscheidt. Duidt de 'tipping points'.

Toch betreft het slechts een logisch gevolg van een aantal glasheldere ontwikkelingen.

Ten eerste is de senior van vandaag en morgen fitter en capabeler dan ooit eerder in deze levensfase.
Ook is de senior welvarender dan ooit.
In de basisbehoeften is voorzien. Vaak is er ook nog een eigen huis, wat een prettige financiële buffer betekent.

Het tijdsbeeld dat deze senior op zijn netvlies heeft zijn de jaren '60 waarin hij zijn waarden formeerde. De wereld moest democratischer, de verzuiling werd verworpen. Sex moest vrij en de jeugd had de toekomst. Het vertrouwen in de kerk werd ingeruild voor vertrouwen in de staat, die nu ook vrijwel volledig gerund wordt door de iets jongere massa van deze groep.

Ook maakt dit tijdsbeeld dat deze senior nogal gedreven wordt door macht en aanzien. Een zeer mannelijke generatie die wil winnen, gaat voor individuele winstmaximalisatie.

Genoeg eerzucht dus om de opgedane wijsheid uit te willen dragen.

Mooie bijkomstigheid is dat de aantallen in deze groepen zo groeien dat de Wired spreekt van een verhouding 1 op 20 in 2030. Elk kind heeft dan, statistisch gesproken 20 spreekwoordelijke grootvaders, raadgevers, helpers, steuntjes in de rug.

Dus, stel dat we een groot aantal problemen in een keer oplossen door de praktijkervaring van de oudere generatie om te zetten in bevoegd coachschap. Daar deze coaches van grote waarde zijn voor de gemeenschap verdienen ouderen daarmee goodie points. Het aantal goodie points bepaalt de hoogte van de belasting die deze senior betaalt, ze dragen immers een steentje bij met wat ze kunnen, met wat ze leuk vinden. Ze voegen waarde toe.


Deze lieden hebben twee dingen die voor de jongere generatie van zeer groot belang zijn. Ervaring en Kennis.

De jongere generatie, de netwerkgeneratie, de Einsteingeneratie, de gamers, generatie Y, Generatie 9/11 - hoe u ze ook noemt - kenmerkt zich door pragmatisme, gedrevenheid en door een positieve wens het nut te optimaliseren, en is volledig wereldwijd verbonden door het net.

Het meest belangrijk lijkt mij het feit dat deze jongeren niet zoveel tegen hebben op die ouderen. Deze jongeren zijn door een speling van het lot - te weten: de volledig doorgeslagen emancipatie - grotendeels opgevangen door deze grootouders. En ik ken ze, de oma34's, die vrolijk mee msn-en met hun kleinkinderen.

In de Amerikaanse Seniorensteden bestaat een enorme vrijwilligerseconomie. Ze hebben tijd, dus als er geen baas is die zeurt of een prikklok die dicteert, dan is een beetje werken helemaal zo slecht nog niet.

De senioren nemen het onderwijs over.
Deze stelling poneerde ik alweer een tijdje geleden tijdens een discussie over de toekomst van het onderwijs. Gehoon was mijn deel.

Ik durf verder te gaan. De vergrijzing gaat Europa redden en, met een beetje geluk, de wereld.

Labels: , ,